کارشناسی ارشد (با تاخیر) - آخرین مهلت
ثبت نام الکترونیکی پایان یافت.

ثبت نام حضوری پایان یافت.

ثبت نام آزاد در این مقطع وجود ندارد.
کاردانی به کارشناسی (با تاخیر) - آخرین مهلت
ثبت نام الکترونیکی پایان یافت.

ثبت نام حضوری پایان یافت.

ثبت نام آزاد در این مقطع آغاز نگردیده است.
کارشناسی پیوسته (با تاخیر) - آخرین مهلت
ثبت نام الکترونیکی پایان یافت.

ثبت نام حضوری پایان یافت.

ثبت نام آزاد در این مقطع آغاز نگردیده است.
  :: ثبت نام پذیرفته شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

این بخش مخصوص پذیرفته شدگانی است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور (چه از طریق آزمون و چه از طریق سوابق تحصیلی) به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است. این دسته از پذیرفته شدگان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام در رشته قبولی خود گزینه زیر را دنبال نمایند.

  :: ثبت نام آزاد (بدون آزمون)

پیرو بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته توسط موسسات آموزش عالی مستقیما صورت می پذیرد. لذا داوطلبان این نوع از پذیرش بر اساس رشته های پذیرنده دانشجو  در این موسسه می توانند بر اساس رشته مورد نظر خود از طریق گزینه  زیر ثبت نام خود را دنبال نمایند. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی این نوع از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با مدارک پذیرفته شدگان از طریق سازمان سنجش ندارد.