جهت مشاهده سایت اصلی دانشگاه  روی گزینه مقابل کلیک کنید:     ورود به سایت دانشگاه
کارشناسی ارشد
ثبت نام الکترونیکی خاتمه یافت.

ثبت نام حضوری خاتمه یافت.

کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته)
ثبت نام الکترونیکی خاتمه یافت.

ثبت نام حضوری خاتمه یافت.

کارشناسی پیوسته (بر اساس سوابق تحصیلی)
ثبت نام الکترونیکی خاتمه یافت.

ثبت نام حضوری خاتمه یافت.
 
دوره های آزاد
ثبت نامی در این دوره فعلا وجود ندارد.

 
  :: ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد

این بخش مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور  به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است، می باشد. این دسته از پذیرفته شدگان  می توانند در یکی از رشته های جدول زیر طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی ثبت نام (اینجا کلیک کنید)  ثبت نام نمایند:

ردیف نام رشته
1 مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات)
2 مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
3 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
4 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی  (MBA)
5 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
6 مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
7 مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی  (مهندسی مالی)
8 حقوق خصوصی
9 حقوق جزا و جرم شناسی
  :: ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته)

ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی این موسسه به دو حالت زیر انجام می پذیرد:
حالت اول مربوط به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1398 می باشد که می توانند در دو رشته زیر طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی ثبت نام (اینجا کلیک کنید)  ثبت نام نمایند:

ردیف نام رشته
1 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
2 حسابداری

حالت دوم مربوط به متقاضیان ثبت نام بدون کنکور (بر اساس سوابق تحصیلی) می باشد که می توانند در دو رشته زیر طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی ثبت نام (اینجا کلیک کنید)  ثبت نام نمایند:

ردیف نام رشته
1 مدیریت صنعتی
2 حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
  :: ثبت نام مقطع کارشناسی (پیوسته)

این بخش مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1398 است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور بدون کنکور (بر اساس سوابق تحصیلی) به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است. این دسته از پذیرفته شدگان  می توانند در یکی از رشته های جدول زیر طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زمانبندی ثبت نام (اینجا کلیک کنید)  ثبت نام نمایند.

ردیف نام رشته
1 مهندسی کامپیوتر
2 مدیریت بازرگانی
3 حسابداری
4 حقوق
5 روانشناسی

  :: ثبت نام دورهای آزاد

آموزش‌ عالی‌ آزاد، آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و كاربردی‌ كوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دوره‌ ها گواهی‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ اعطا می‌ شود. دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد، شامل‌ انواع‌ زیر است‌:
بازآموزی‌ و آموزش‌ تكمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌، آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌، آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار كار، آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌
شبکه های اجتماعی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان