کارشناسی ارشد (تکمیل ظرفیت)
ثبت نام الکترونیکی خانمه یافته است.

ثبت نام حضوری خانمه یافته است.

ثبت نام بدون کنکور در این مقطع وجود ندارد.
کاردانی به کارشناسی (تکمیل ظرفیت)
پیش ثبت نام آغاز شده است.

ثبت نام حضوری خانمه یافته است.

ثبت نام بدون کنکور خانمه یافته است.
کارشناسی پیوسته (تکمیل ظرفیت)
پیش ثبت نام آغاز شده است.

ثبت نام حضوری خانمه یافته است.

ثبت نام آزاد بدون کنکور خانمه یافته است.
دوره های آزاد
پیش ثبت نام آغاز شده است.

ثبت نام حضوری آغاز نشده است.

 
  :: ثبت نام پذیرفته شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

این بخش مخصوص پذیرفته شدگانی است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور (چه از طریق آزمون و چه از طریق سوابق تحصیلی) به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است. این دسته از پذیرفته شدگان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام در رشته قبولی خود گزینه زیر را دنبال نمایند.

  :: ثبت نام آزاد (بدون کنکور)

پیرو بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته توسط موسسات آموزش عالی ایرانیان در مرحله تکمیل ظرفیت مستقیما صورت می پذیرد. لذا داوطلبان این نوع از پذیرش بر اساس رشته های پذیرنده دانشجو  می توانند بر اساس رشته مورد نظر خود از طریق گزینه های زیر ثبت نام خود را دنبال نمایند. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی این نوع از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با مدارک پذیرفته شدگان از طریق کنکور سازمان سنجش ندارد.

  :: ثبت نام بدون کنکور

پیرو بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته توسط موسسات آموزش عالی ایرانیان در مرحله تکمیل ظرفیت مستقیما صورت می پذیرد. لذا داوطلبان این نوع از پذیرش بر اساس رشته های پذیرنده دانشجو  می توانند بر اساس رشته مورد نظر خود از طریق گزینه های زیر ثبت نام خود را دنبال نمایند. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی این نوع از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با مدارک پذیرفته شدگان از طریق کنکور سازمان سنجش ندارد.

  :: ثبت نام آزاد (بدون کنکور)

پیرو بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته توسط موسسات آموزش عالی ایرانیان در مرحله تکمیل ظرفیت مستقیما صورت می پذیرد. لذا داوطلبان این نوع از پذیرش بر اساس رشته های پذیرنده دانشجو  می توانند بر اساس رشته مورد نظر خود از طریق گزینه های زیر ثبت نام خود را دنبال نمایند. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی این نوع از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با مدارک پذیرفته شدگان از طریق کنکور سازمان سنجش ندارد.

  :: ثبت نام دورهای آزاد

آموزش‌ عالی‌ آزاد، آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و كاربردی‌ كوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دروه‌ ها گواهی‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ اعطا می‌ شود. دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد، شامل‌ انواع‌ زیر است‌:
بازآموزی‌ و آموزش‌ تكمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌، آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌، آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار كار، آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌