کارشناسی ارشد (تکمیل ظرفیت)
ثبت نام الکترونیکی خانمه یافت.

ثبت نام حضوری خانمه یافت.

ثبت نام آزاد در این مقطع وجود ندارد.
کاردانی به کارشناسی (تکمیل ظرفیت)
ثبت نام الکترونیکی خانمه یافت.

ثبت نام حضوری خانمه یافت.

ثبت نام آزاد (بدون کنکور) خانمه یافت.
کارشناسی پیوسته (تکمیل ظرفیت)
ثبت نام خانمه یافت.

ثبت نام حضوری خانمه یافت.

ثبت نام آزاد (بدون کنکور) خانمه یافت.
  :: ثبت نام پذیرفته شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

این بخش مخصوص پذیرفته شدگانی است که اسامی آنها از طرف سازمان سنجش آموزش کشور (چه از طریق آزمون و چه از طریق سوابق تحصیلی) به این موسسه آموزش عالی ارسال گردیده است. این دسته از پذیرفته شدگان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام در رشته قبولی خود گزینه زیر را دنبال نمایند.

  :: ثبت نام آزاد (بدون کنکور)

پیرو بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته توسط موسسات آموزش عالی ایرانیان در مرحله تکمیل ظرفیت مستقیما صورت می پذیرد. لذا داوطلبان این نوع از پذیرش بر اساس رشته های پذیرنده دانشجو  می توانند بر اساس رشته مورد نظر خود از طریق گزینه های زیر ثبت نام خود را دنبال نمایند. لازم به ذکر است مدرک تحصیلی این نوع از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با مدارک پذیرفته شدگان از طریق کنکور سازمان سنجش ندارد.