آموزش‌ عالی‌ آزاد، آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و كاربردی‌ كوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دوره‌ ها گواهی‌ گذراندن‌ سمینار دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ اعطا می‌ شود. دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد، شامل‌ انواع‌ زیر است‌:
1- بازآموزی‌ و آموزش‌ تكمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌
2- آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌
3- آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار كار
4- آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌
مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تلاش خواهد نمود تا با بهره گیری از زیرساخت های علمی و فنی مناسب حلقه وصل اساتید، متخصصین، دانشجویان و سازمان های متقاضی خدمات آموزشی باشد.
 

دوره موردنظر خود را انتخاب کنید