لطفا با توجه به مقطع تحصیلی پذیرفته شده مدارک درخواستی را آماده و در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته باشید. لازم به ذکر است در صورت ناقص بودن مدارک مندرج از ثبت نام حضوری متقاضیان گرامی ممانعت به عمل خواهد آمد.

   :: مقطع کارشناسی ناپیوسته

1- اصل شناسنامه به همراه دو سری تصویر از کلیه صفحات
2- اصل کارت ملی به همراه سه سری تصویر از پشت و رو آن
3- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شده
4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت)
5- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و سه سری تصویر از آن
6- ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی و دوسری تصویر از آن
7- تایید تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در صورت استفاده قبلی)
8- چاپ کارنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی از سایت سازمان سنجش (اینجا کلیک کنید)  (به استثناء ثبت نام کنندگان آزاد)
9- پرینت ثبت نام الکترونیکی (به استثناء ثبت نام کنندگان آزاد)
10- فرم ثبت نام حضوری(اینجا کلیک کنید) تکمیل شده (لطفا فرم مذکور را با دقت و خوانا تکمیل نموده و یک قطعه عکس پشت نویسی شده خود را در محل مربوطه الصاق نمایید)
11- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا جانبازان می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن

با توجه به عدم وجود فضای کافی در محوطه خارج دانشگاه اکیدا از آوردن خودرو شخصی که موجب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد خودداری فرمایید.
   :: مقطع کارشناسی

1- اصل و سه سری تصویر از مدرک نشان دهنده پایان تحصیلات متوسطه (دیپلم و پیش دانشگاهی) و سوابق دوران متوسطه (برای دیدن انواع دیپلم و جزئیات مورد نیاز مربوط به هر یک اینجا کلیک کنید)
2- اصل شناسنامه به همراه دو سری تصویر از کلیه صفحات
3- اصل کارت ملی به همراه سه سری تصویر از پشت و رو آن که یکسری از آن
4- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شده
5- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت)
6- اصل و تصویر دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) از هر نوع
7- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)
8- پرینت ثبت نام الکترونیکی (به استثناء ثبت نام کنندگان آزاد)
9- چاپ کارنامه نهایی آزمون سراسری از سایت سازمان سنجش (اینجا کلیک کنید)  (به استثناء ثبت نام کنندگان آزاد)
10- فرم ثبت نام حضوری(اینجا کلیک کنید) تکمیل شده (لطفا فرم مذکور را با دقت و خوانا تکمیل نموده و یک قطعه عکس پشت نویسی شده خود را در محل مربوطه الصاق نمایید)
11- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا جانبازان می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن

با توجه به عدم وجود فضای کافی در محوطه خارج دانشگاه اکیدا از آوردن خودرو شخصی که موجب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد خودداری فرمایید.
   :: مقطع کارشناسی ارشد

1- اصل و سه سری تصویر مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (معدل پذیرفته شده باید در آن درج شده باشد)، یا گواهی موقت تایید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی با محتویات مشابه  فرم شماره 14 (اینجا کلیک کنید)
     مهم: تر صورت فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته  ، اصل و سه سری تصویر مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (معدل پذیرفته شده باید در آن درج شده باشد) الزامی می باشد.
     توجه: توصیه اکید می گردد درصورتیکه ریز نمرات دوره کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته و کاردانی خود را در اختیار دارید آنرا در هنگام ثبت نام حضوری به همراه داشته باشید.   
2- اصل شناسنامه به همراه دو سری تصویر از کلیه صفحات
3- اصل کارت ملی به همراه سه  سری تصویر از پشت و رو آن
4- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شده
     تبصره: برادرانی که  با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد می بایست 12 قطعه عکس 4×3 ارائه نمایند.
5- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند به همراه دو سری تصویر از آن (کارت هوشمند معافیت یا پایان خدمت) که یکسری از آن در دفترخانه اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد (ابرازی نباشد)
6- مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (در صورت استفاده از این سهمیه ها)  
7- پرینت ثبت نام الکترونیکی
8- چاپ کارنامه نهایی و  نتیجه نهایی آزمون ورودی تحصيلات تكميلی از سایت سازمان سنجش (اینجا کلیک کنید)
9- فرم ثبت نام حضوری(اینجا کلیک کنید) تکمیل شده (لطفا فرم مذکور را با دقت و خوانا تکمیل نموده و یک قطعه عکس پشت نویسی شده خود را در محل مربوطه الصاق نمایید)
10- همراه داشتن کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز اینترنتی)
11- در صورتیکه دواطلب دوره کارشناسی را به صورت ناپیوسته گذرانده باشد ارائه ریز نمرات دوره کاردانی الزامی است. (توصیه اکید)

آن دسته از داوطلبینی که جزء خانواده شهدا یا جانبازان می باشند مدارک زیر را جهت استفاده از تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران در هنگام ثبت نام ارائه نمایند:
الف) اصل کارت جانبازی (25 درصد به بالا) و کارت خانواده شهدا به همراه یکسری تصویر پشت و رو
ب) اصل شناسنامه و کارت ملی جانباز یا ایثارگر به همراه کپی از تمام صفحات آن

با توجه به عدم وجود فضای کافی در محوطه خارج دانشگاه اکیدا از آوردن خودرو شخصی که موجب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد خودداری فرمایید.